Startbijeenkomst in Omnia College

Gorinchem, 15 december 2015

 

GORINCHEM GAAT DE UITDAGING AAN

 

Dinsdagmiddag 15 december is de Gorinchemse Uitdaging officieel van start gegaan. De Gorinchemse Uitdaging is een netwerk dat onbenut potentieel bij bedrijven koppelt aan maatschappelijke organisaties met behoefte aan materialen, middelen en/of menskracht. Al meer dan 30 bedrijven stellen hun netwerk open voor uitdagingen vanuit de Gorinchemse samenleving.

 

Tijdens de startbijeenkomst in het Omnia College vertelde Gerda Geurtsen, oprichter van de Nederlandse Uitdaging, hoe de Uitdaging werkt als matchmaker. Zo had de Doetinchemse Voedselbank behoefte aan een rollerbank en een koelcel. Deze uitdaging werd door de zogeheten Matchgroep geaccepteerd. Een van de ondernemers kende een kippenslachter met verhuisplannen. De Matchgroep heeft deze kippenslachter daarop succesvol uitgedaagd om deze Uitdaging op zich te nemen. Op deze wijze openen bedrijven hun netwerk voor vragen vanuit stichtingen en verenigingen.

Gerda Geurtsen directeur Nederlandse Uitdaging tekent de aansluitingsovereenkomst met de Gorinchemse Uitdaging
In Gorinchem zijn de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de gemeente Gorinchem aangesloten als founder. Stichting OVO, Huisman Accountants en de Hypotheekweter zijn vrienden geworden van de Gorinchemse Uitdaging. Gerda Geurtsen was blij verrast met de snelheid en enthousiasme waarmee de gemeente Gorinchem besloot om het initiatief te ondersteunen. Wethouder Eva Dansen ziet kansen voor de Gorinchemse samenleving. Bij het stimuleren van een participatiesamenleving is het voor de gemeente het moeilijkst om het bedrijfsleven mee te krijgen. De Gorinchemse Uitdaging kan daar volgens haar bij helpen.

Carin van Huët voorzitter bestuur Gorinchemse Uitdaging tekent de aansluitingsovereenkomst met de Nederlandse Uitdaging
Zoals directeur Carin van Huët van de Rabobank het zegt: ‘Delen in je rijkdom. Dat past ook bij de filosofie van de Rabobank. Wij willen vanuit de kracht van het coöperatieve model een bijdrage leveren aan de samenleving. De Rabobank doet dan ook al in meerdere plaatsen in Nederland aan de Uitdaging mee. Wij hopen dat dit Gorcumse initiatief ook andere gemeentes in onze regio inspireert tot het oprichten van lokale Uitdagingen.’

 

Alle lokale Uitdagingen bij elkaar hebben in Nederland inmiddels 2800 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van meer dan 2,6 miljoen. Carina Huisman van Huisman Accountants legt uit dat de waarde van meedoen als bedrijf zit in het leren kennen van nieuwe mensen en nieuwe dingen doen met bestaande relaties. ‘Net zo goed is voor maatschappelijke organisaties een goed netwerk belangrijk. Maar vooral voor de mensen voor wie zij uiteindelijk werken, gaat gebrek aan contacten en relaties dieper dan gebrek aan geld. De Gorinchemse Uitdaging helpt bij het versterken van deze wederzijdse relaties.’

 

De Gorinchemse Uitdaging is ambitieus en wil in 2016 zo’n 50 matches maken. Heeft u een uitdaging? Of heeft u een aanbod? Neem dan contact op met info@gorinchemseuitdaging.nl of bel Marleen van Zwienen (06-55962895) manager van de Gorinchemse Uitdaging.

Pin It on Pinterest

Share This