R

Deel van bedrijvennetwerk

Maatschappelijke Stage

De Gorinchemse Uitdaging helpt mensen vooruit. Wie help jij vooruit?

Ook dit jaar pakt de Gorinchemse Uitdaging dit maatschappelijk probleem aan. We helpen mensen in een kwetsbare situatie aan een kennismaking of stage in het bedrijfsleven. Een simpele ontmoeting of een korte stage kan voor hen een groot verschil maken. We willen we matches (verbindingen) maken tussen bedrijven en mensen die zoeken naar een maatschappelijke stage, werkervaringplek of een simpele ontmoeting.

De Gorinchemse Uitdaging is een onderdeel van de Nederlandse Uitdaging. Inmiddels zijn er 67 lokale Uitdagingen. Deze stichtingen die gevestigd zijn door heel Nederland hebben allemaal hetzelfde doel; mensen aan elkaar verbinden om de maatschappij vooruit te helpen. Dat doen we door bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van arbeidskracht, materialen en kennis.

Maarten Edixhoven, COO van Aegon, ondersteunt als ambassadeur De Uitdaging.

Veel Lokale Uitdagingen werken al aan het verbinden van bedrijven en mensen in een kwetsbare situatie, anderen zijn volop bezig met voorbereidingen om er met elkaar een succes van te maken. Alle Lokale Uitdagingen werken samen met deskundigen (organisaties voor zorg en welzijn, -asielzoekers, -mensen met beperkingen, scholen en maatschappelijk begeleiders) en het bedrijfsleven om deuren te openen en open te houden bij bedrijven voor mensen in een kwetsbare situatie.

In 2016 en 2017 heeft de Gorinchemse Uitdaging maatschappelijke stage plaatsen geregeld voor asielzoekers, studenten MBO van het Da Vinci College, leerlingen Omnia college Gorinchem, Jeugdatelier Gorinchem en Avres jongerenproject.
De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij of voedselbank. Jongeren maken zo kennis met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. De maatschappelijke stage is onderdeel van burgerschapsvorming. Onder burgerschapsvorming wordt verstaan, dat ‘leerlingen geleerd wordt om kennis, inzichten, vaardigheden en een attitude te ontwikkelen om zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school’. De belangrijkste burgerschapscompetenties daarbij zijn: kritische meningsvorming, behartigen van je belangen, het helpen van andere mensen en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Het bevorderen van dit actieve burgerschap is van groot belang in onze snel veranderende, moderne samenleving.

Vier doelen van de maatschappelijke stage zijn:

  • kennismaken met een belangrijk onderdeel van de samenleving. De non-profit sector (bijvoorbeeld: gezondheidszorg, onderwijs, milieuzorg, wijk en buurtwerk, actiegroepen rond oorlog en vrede, ouderenzorg) speelt een belangrijke rol om de samenhang in de maatschappij te vergroten. Wellicht willen leerlingen later in een van de onderdelen van de non-profit sector gaan werken. De stage kan dan een mooie opstap ter oriëntatie voor de keuze van een vervolgopleiding.
  • vaardigheden aanleren door tijdens de maatschappelijke stage samen te werken met vreemden, andere mensen helpen, verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, werken in een rol, initiatief nemen, resultaatgericht werken en dergelijke.
  • attitude ontwikkelen waarbij niet alleen het belang van hemzelf centraal staat, maar ook dat van anderen. Het doen van vrijwilligerswerk verhoogt het zelfvertrouwen van leerlingen, maar vergroot ook het inlevingsvermogen en het respect voor anderen.
  • reflectie over eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Deze reflectie kan de leerling meer zelfinzicht geven in persoonlijke eigenschappen. Door leerlingen voor te bereiden op het zelf kritisch te laten nadenken over de keuzes, die hen te wachten staat.
R

Deel van bedrijvennetwerk

Pin It on Pinterest

Share This