R

Deel van bedrijvennetwerk

De Gorinchemse Uitdaging helpt uw bedrijf met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoord of Betrokken? Een wereld van verschil.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als een nieuwe integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en waarbij de ondernemer oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat hier om het vinden van een balans tussen deze drie P’s.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daarentegen bezit de term ‘betrokken’, in plaats van ‘verantwoord’. Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.

Door de Gorinchemse Uitdaging in geld of natura te ondersteunen doe je mee met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Gorinchem. De matches die wij mogelijk kunnen maken door de donaties zijn heel hard nodig om de maatschappelijke vraagstukken in Gorinchem op te lossen. Zo leveren we bijdragen aan de Voedselbank, Samen één te Gorinchem, Humanitas, AZC, Hospice, de Limonadebrigade en verschillende buurhuizen. Hierdoor ontstaan en versterken we verbindingen in de stad. Door goede spullen een tweede ronde te gunnen in Gorinchem zijn we ook duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord bezig.

De Gorinchemse Uitdaging heeft na haar de start in december 2015 in 2016 al een geweldig resultaat behaald met bijna 120 matches. Dit heeft in 2017 een mooi vervolg gekregen. Maar liefst bijna 200 matches met een maatschappelijke waarde van ruim € 70.000 werden er gemaakt. Dit laat de betrokkenheid van de vele bedrijven en maatschappelijke organisaties in Gorinchem zien. We trekken deze lijn door in 2018. Verenigingen en stichtingen kunnen deze hulp zo goed gebruiken.

Wat is Maatschappelijke Waarde?

In 2017 is iedere gedoneerde euro verdrievoudigd in Maatschappelijke Waarde.
Hoe wordt die waarde nu berekend? Er gaat toch geen geld over en weer? Klopt helemaal. Als er spullen van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld een tweedehands bureau, dan zoeken we bijvoorbeeld op Marktplaats naar een vergelijkbaar bureau, dat is dan de maatschappelijke waarde. Als er deskundigheid wordt ingezet, dan hebben we daarvoor een uurtarief (afhankelijk van het soort deskundigheid), dus uren x tarief = Maatschappelijke Waarde. De waarde wordt nog hoger door te bedenken dat er geen geld aan nieuwe meubels is uitgegeven, maar door bruikbare spullen binnen Gorinchem een goed tweede leven te geven.

R

Deel van bedrijvennetwerk

Pin It on Pinterest

Share This