Een van de initiatieven van de Gorinchemse Uitdaging is de Huisraadbank. Particulieren en bedrijven die overbodig meubilair of overige huisraad hebben, kunnen deze bij de Huisraadbank inleveren. Deze spullen vinden hun weg naar inwoners van Gorinchem met een zeer beperkt budget, inwoners die voor de uitdaging staan hun leven weer in te richten. Door dit initiatief wordt geholpen bij de letterlijke inrichting van de woning.

Het doel is daarmee tweeledig: duurzaam hergebruik van materialen en de ondersteuning van minder draagkrachtigen. Dit is een grote aanwinst voor mens, milieu en de maatschappij.

Deze activiteit past dus prima in de doelstelling van de Gorinchemse Uitdaging. Wij dagen ook u uit om mee te doen.

De Gorinchemse Uitdaging heeft meubilair gedoneerd aan het Leger des Heils, die daarmee herstarters helpt om hun bestaan opnieuw in te richten.